Το γραφείο μας αναλαμβάνει κάθε είδους Τελωνειακή Διαδικασία όπως:

  • Εκτελωνισμός πάσης φύσεως οχημάτων (αυτοκινήτων, φορτηγών, μοτοσυκλετών, ειδικών οχημάτων, κτλ)
  • Εκτελωνισμός αεροπορικών εισαγωγών ή εξαγωγών
  • Εκτελωνισμός εμπορευμάτων κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή
  • Τελωνειακή Αποταμίευση Εμπορευμάτων
  • Μεταφορτώσεις Εμπορευμάτων
  • Πιστοποιητικά T2L, TIR
  • Συνεχής ενημέρωση των πελατών μας σχετικά με τους τελωνειακούς κανονισμούς και διατάγματα
  • Δυνατότητα εκτελωνισμών σε όλη την Ελλάδα