Το εκτελωνιστικό γραφείο Γ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ – Θ. ΣΑΡΑΦΙΑΝ ΟΕ ιδρύθηκε το 1982 και στεγάζεται σε ιδιόκτητους χώρους στον Ταύρο.

Εδώ και τριάντα χρόνια σκοπός μας είναι η σωστή εξυπηρέτηση των πελατών μας και για αυτό το λόγο οι συνεργάτες μας είναι πτυχιούχοι εκτελωνιστές-τελωνειακοί αντιπρόσωποι με μεγάλη εμπειρία, κατάρτιση και συνέπεια, προσφέροντας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες για όλα τα θέματα που αφορούν τους εκτελωνισμούς που αναλαμβάνει η εταιρεία μας.

Υιοθετώντας τις πιο σύγχρονες, δυναμικές, ευέλικτες και καταρτισμένες μεθόδους εργασίας, δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις συνέχισης από τη δεύτερη γενιά εκτελωνιστών-τελωνειακών αντιπροσώπων.

Από τον Ιούλιο του 2018, η εταιρεία μας είναι κάτοχος πιστοποιητικού Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα – Authorized Economic Operator (AEOC), που αφορά τελωνειακές απλουστεύσεις καθώς και ασφάλεια και προστασία.