Λεωφόρος Ειρήνης 61
17778 Ταύρος, Αθήνα

Τel: 2103416855
Mobile: 6973773060 – 6973773070
Fax: 2103455884
Email: sarafian@lead.gr
kavsar@lead.gr